Content1 | col3

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er innarbeidet i alle våre rutiner, og vi jobber alltid etter en målsetting om null skader på materiell og personell. Med offentlige utbyggere som en viktig målgruppe for oss, betinger det da også at HMS-arbeidet er ivaretatt på en god måte. Våre ledere er kurset i forbygging av skader, sikker trafikkavvikling på anleggsområdet etc, og vi har klare prosedyrer for rapportering av eventuelle avvik.

Alle ansatte har dessuten gjennomgått tre timers praktisk/teoretisk førstehjelpskurs i regi av HMS-senteret, samt alle som innehar en stilling som innbefatter dette, har kompetansebevis på maskiner og utstyr.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital