Content1 | col3

Fagkompetanse

Vi har alltid satset på høy fagkompetanse blant våre ansatte, og er i dag en meget sammensveiset gjeng med høy pålitelighet og bred kompetanse innen vårt fagområde. Vi har faglærte innen sprengning, oppmåling, vei- og anleggsarbeider og maskinførerfaget, og kan også skilte med ingeniørkompetanse. Vi nevner også spesielt at vi har flere ADK-rørleggere i teamet, og at vi har erfarne og dyktige prosjektledere som sørger for å gjennomføre oppdragene på en effektiv og sikker måte.

Det er overvekt av ansatte med over 20 års ansiennitet, som gir oss tilgang til en unik erfaring. I tillegg ser vi på oss selv som meget fleksible.
De fleste i bedriften har gjennomført kurs i:
- Asbestsanering
- Varslingskurs iht. 051.
- PE sveisekurs. (Godkjent av teknologisk institutt)
- Kurs i oppmåling og nivellering
- Førstehjelpskurs
- Varme arbeider
I tillegg har ledelsen oppdatert kurs i ny plan- og bygningslov, samt byggherreforskriften, HMS og kvalitetssikring.
Firmaet satser og støtter opp om videreutdanning på flere nivåer, samt bidrar til at alle ansatte innehar nødvendige sertifikater og kompetanse.

Den brede og allsidige kompetansen gjør at vi kan påta oss de fleste oppdrag med egne ressurser, men nøler ikke med å hente inn ytterligere kompetanse i de tilfeller dette er påkrevd. Vi benytter kun håndplukkede samarbeidspartnere, nettopp for å sikre den høye kvaliteten vi er kjent for.

Vi har status som godkjent lærebedrift, og tar jevnlig inn nye lærlinger innen bergverksfaget, maskinførerfaget, vei- og anleggsfagene. Dette ser vi på som en selvfølge og et viktig samfunnsansvar, samt at det sikrer egen rekruttering av fagfolk.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital