Content1 | col3

Kvalitetssikring

Selskapet er oppdatert i bruk av, samt er i besittelse av moderne datautstyr og oppdatert programvare for kalkulasjon, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Vi benytter blant annet ARGUS Samsvar, Gemeni entreprenør, Holte prosjekt, Microsoft project og Smartdok. 


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital