Content1 | col3

Godkjent lærebedrift

Åsmund Pettersen & Sønn er en godkjent opplæringsbedrift gjennom et medlemskap i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene OKAB.

Okab står for opplæringskontoret for anlegg- og bergfag, hvor vi er underlagt region Øst (Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark) www.okab.no

Vi er en godkjent opplæringsbedrift for følgende fagområder:
- Maskinførerfaget
- Vei- og anleggsfaget
- Fjell- og bergverksfaget

Inntaket av lærlinger foregår gjennom OKAB, hvorpå lærlingene i hovedsak kommer fra Hønefoss videregående skole og Våler videregående skole.

Vi er stolte av våre lærlinger!

Nye lærlinger er velkommen til å søke!

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital