Content1 | col3

Aktuelle prosjekter

Vi har rammeavtale med Gran, Lunner, Ringerike og Jevnaker kommune. 

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Tid for utførelse

Kontaktperson

Vedlikeholdstiltak Toten/Hadeland 2018 Hadeland Dokka Entreprenør / Statens Vegvesen  2018 Henry Ringvold
Va Storlinna Brandbu  Gran kommune 2018 Lars Ellingbø
Hyttefelt Brattholt
Mylla  Mylla Skog og Eiendom
2018 Pål Lunder
Kunstbru Kistefoss Jevnaker BLADT Industrier 2017 Benny Jeppesen
Bergerbakken skole Jevnaker Trondrud Bygg 2017  Magnus Dæhli
VA-anlegg Michelet Harestua Lunner kommune  2017  Bengt Bragerhaug
Hyttefelt BTA Lygna   Brandbu og Tingelstad Almenning   2016 - Kasper Andersen 
Boligfelt Ekebergåsen Lier  Bokvalitet AS 2015 -  Erlend Søraker
Hyttefelt Lygnalia
Lygna Lygnalia Grunneierlag SA
2014 -  Aksel Grinaker
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital